Nieuws (kaarten)

     Nieuws van COVS Hondsrug Zuid Oost Drenthe 

 • TRAINING 2020
  Trainen! Kun je elke dinsdagavond bij ons doen.
 • De Algemene ledenvergadering heeft door de corona niet plaats kunnen vinden in 2020. De leden hebben de stukken thuis kunnen bekijken door opvragen bij de secretaris. Daar er verder geen vragen zijn geweest, gaat het bestuur op de ingeslagen weg door. 

 • Training elke dinsdagavond 19:15 uur 
 • Training dinsdag avonden op veld bij de Hockeyvereniging.
  Trainer Bert Deen, mobiel 06-44498524
  Trainer Harry Kuipers. Mobiel: 06-42207281
 •  
 • Het overzicht van de Kaart data is opgeschort.
 • Wegens CORONA zijn alle activiteiten opgeschort.
  De Activiteitencommissie van COVS HZO Drenthe
  hoopt jullie te kunnen begroeten op deze kaartavonden in ons clubhuis. Mochten jullie introducees willen meenemen, dan zouden wij dat zeer toejuichen. Daarom noteer deze datums in uw agenda.

  Allen een prettige vakantieperiode toegewenst en tot vrijdag 17januari 2020.

  Namens de Activiteitencommissie,

  Het bestuur van COVS HZO Drenthe