Gezocht: bestuursleden COVS HZO Drenthe


De COVS HZO Drenthe is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Momenteel hebben
voorzitter Johan Wenting en penningmeester Robert Bruining aangegeven bij de volgende Algemene
Ledenvergadering in mei 2024 te willen stoppen met hun taak in het bestuur en begin januari heeft
algemeen bestuurslid Martin Arends zich per direct teruggetrokken uit het bestuur.
Daarmee zou het bestuur alleen nog maar uit secretaris Bennie Bruns en algemeen bestuurslid Kevin
Moed bestaan. Dit kan natuurlijk niet, dan is onze vereniging ten dode opgeschreven. Wij kunnen
niet zonder deugdelijk bestuur.

Waar zijn we naar op zoek?
Het bestuur moet met minimaal 3 bestuursleden worden aangevuld. Het liefst zijn we op zoek naar
een voorzitter, penningmeester en een algemeen bestuurslid die de ledenadministratie onder de
hoede wil nemen.

Wat zijn je taken?
Een voorzitter staat aan het hoofd van het bestuur en is verantwoordelijk voor een goed verloop van
de bestuursvergaderingen. Dat betekent zorgen voor een goede voorbereiding, een fijne sfeer
creëren en de agendapunten bewaken. Ook doe je meestal het openingswoord op activiteiten van de
vereniging, zoals de seizoenafsluiting of de nieuwjaarsreceptie.
Een penningmeester vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur van een
organisatie. De penningmeester regelt de financiële administratie van de vereniging. Je draagt zorg
voor de contributie inning en legt verantwoording af tijdens de ALV.

Bestuurswerk kost tijd, daar kunnen we eerlijk over zijn. Maar als we de taken goed verdelen dan valt
het allemaal wel mee. We vergaderen maximaal één keer per twee maanden, dat is allemaal goed te
doen.

Lijkt het je wat? Stuur dan een mailtje naar secretarishzodrenthe@outlook.com of tik een van de
huidige bestuursleden op de schouder.

Met sportieve groeten,
Bestuur COVS HZO Drenthe

Johan Wenting
Robert Bruining
Bennie Bruns
Kevin Moed

Comments are closed.