Verslag COVS – KNVB SR zaken AV 6 juli 2023

Verslag van de bespreking op 6 juli 2023, Locatie: KNVB te Zeist
Aanwezig COVS: Arthur Smits en Twan Jansen
Aanwezig KNVB: Sebastiaan Kleijburg en Sean Mellon.

Volgende punten zijn besproken:

A. Dynamische ranglijst
B. Maatregelen tegen discriminatie en geweld
C. Beleid bij molest zaken en/of verenigingen welke recidive vertonen
D. Specifieke richtlijn vuurwerk op en langs het veld
E. Geen SO III cursisten meer op standaard teams inplannen
F. Promotie/Degradatie en effecten versterkte degradatie afgelopen seizoen
G. Conditietesten
H. Opleidingen

Wat de dynamische ranglijst betreft, dit is afgelopen seizoen en komend seizoen
een proef op de achtergrond geweest in de groepen A, B en C. Men wil data
verzamelen en kijken of de verwachte effecten inderdaad zichtbaar zijn omdat deze
ranglijst aanstellingen op maat mogelijk moeten maken, dus een arbitrageplanning in
de competitie gebaseerd op verzamelde data van alle wedstrijden, onder andere uit de
plezier meting in de wedstrijdzaken app. Deze “fluide” ranglijst is niet eerder te
verwachten dan het seizoen 24-25. Er komt komend seizoen wel al een dashboard per
scheidsrechter waarop je je eigen info kunt inzien (in Dug-Out)
Momenteel wordt gewerkt aan een begeleidingsformulier om de nodige data te
kunnen verzamelen.

De maatregelen tegen discriminatie en geweld worden komend seizoen
aangescherpt maar staan of vallen met de melding door de scheidsrechters!
Onder andere het niet aanwezig zijn van de – verplichte – wedstrijdcoördinator (reglement
AV, artikel 7) moeten we wel doorgeven, anders kan de norm niet gehandhaafd
worden. Dat betekent wel dat we als scheidsrechters niet zelf verenigingen gaan
aanspreken en een hoop heisa moeten gaan maken, maar na afloop een mail naar de
aanklager AV sturen in je district. Ook hoe je ontvangen bent door de thuisploeg kun
je kwijt in de tevredenheidsmeting die in de wedstrijdzaken app na de wedstrijd
binnen komt. Klik dat niet weg maar vul m in! Dit is cruciale data om zaken beter te
maken.
Het moet binnen de verenigingen anders met de mentaliteit wat bereikt moet worden
door meer overleg tussen technisch kader en scheidsrechters coördinator.
De KNVB is hier nog niet helemaal uit omdat er reglementswijzigingen voorbereid
moeten worden.
Het beleid bij molest zaken wordt momenteel aangepast, men is een pakket
maatregelen aan het voorbereiden dat gebaseerd is op voorkomen, monitoren en een
scherper pakket sanctiemaatregelen. Men kan nu al een club stilleggen bij herhaling
van incidenten, maar dan moeten we het wel melden! Het pakket maatregelen komt
erop neer dat er een zero tolerance beleid komt richting molest van de arbitrage.
Simpelweg: Je blijft van de scheidsrechter af.
KNVB onderkent dat het soms – veel te – lang duurt voordat een strafzaak tot een
uitspraak komt. Men is aan het verkennen hoe het tuchtrecht versneld kan worden
door middel van een soort snelrecht. Ook hier; bescherming van de scheidsrechter
staat centraal. Het pakket wordt momenteel voorbereid en wordt bij aanvang seizoen
bekend gemaakt (status op moment van vergaderen)
Bij de laatste reglementswijziging wordt de scheidsrechter al pro actief meegenomen
in het tuchtrecht proces om hem of haar op de hoogte te houden.
De richtlijn vuurwerk komt aan het begin van het seizoen ook beschikbaar. Volg
deze en verzin geen eigen regels. Ook hier is het motto: achteraf melden via een
e-mail aan aanklager AV. Niets op een DWF zetten, dat verpest alleen maar de sfeer in
de bestuurskamer.
Het plannen van SO III kandidaten op standaardelftallen mag niet, heeft nog
nooit gemogen en de planners hebben dit ook allemaal als richtlijn ontvangen,
bedoeling is: plannen op arbitrage.

Bij promotie/degradatie en boven pakket plannen blijft de discussie draaien om
de omrekening van de punten, wij hadden niet het gevoel dat men hier mee wil
bewegen om dat mechanisme nu eens voor eens en altijd helder te krijgen. Zeker niet
met de toekomstige dynamische ranglijst. We hebben gevraagd of de scheidsrechters
die ondanks gemiddelde C-rapporten toch gedegradeerd zijn en het hogere niveau
zeker aan kunnen, mogelijk wat meer aanstellingen boven pakket konden krijgen om
in ieder geval de motivatie er in te houden. Gelet op het soms dramatische niveau van
afmelden gedurende de competitie verwacht men dat dit zeker gaat gebeuren.
Conditie testen: die komen terug. Hoe is nog niet bekend. Men is aan het bekijken
welke test het gaat worden om de juiste data te vergaren omdat er een heel breed
pakket van scheidsrechters is van een enorm uiteenlopende leeftijd. Momenteel wordt
dus uitgezocht welk model men kan maken met de verschillende testen. In de tweede
helft van seizoen 23-24 wil men dan een aantal proeven gaan doen bij
themabijeenkomsten en dan zou alles in seizoen 24-25 ingevoerd gaan worden. COVS
heeft aangeboden dat de projectcoördinatoren van de KNVB de themadag van de
COVS trainers gaan bezoeken om hierover van gedachten te wisselen.
Wat we gezamenlijk niet willen is dat er aanvang seizoen 30% van de arbiters
geblesseerd is….
De opleidingen wijzigen voorlopig niet, waar men wel naar toe wil is het opleiden in
de context van de club voor verenigingsscheidsrechters, hoeveel heb je nodig en voor
welke categorie.
KNVB wil de ruimte tussen de opleidingen, de stappen vanaf
verenigingsscheidsrechter via SO III – II – I beter in gaan vullen met meer begeleiding
op maat, dit om behoud te helpen. We hebben daar geen details van gezien, en komt
terug in de volgende bespreking.
In dunbevolkte gebieden met grote reisafstanden voor de cursisten wil men vooral de
theorie online gaan geven (scheelt tijd en kosten) en de praktijk concentreren op een
of twee praktijk zaterdagen. Dit is echt omgaan met de mogelijkheden per gebied.
De KNVB heeft geen bezwaar als we cursisten uitrusten met het geplande tasje,
zolang het niet van de cursustijd afgaat. Uiteraard kan daar altijd een moment voor
gevonden worden na de cursus of er voor.
Verder is het strategisch plan van de KNVB nog doorgesproken, het bestuur krijgt
dit in kopie en gaat zich dan beraden waar we samen kunnen werken.

Volgende bespreking op de 1e donderdag in oktober. (4e kwartaal)

Comments are closed.