Afsluiting kaartseizoen zaterdag 13 mei 2023 met barbecue voor alle leden, donateurs en deelnemers kaarten

Scheidsrechters  smijten met kaarten!  

Onderwerp: Afsluiting kaartseizoen 2022-2023.

Beste collega, leden en donateurs,

Middels dit schrijven willen wij U van harte uit om onze jaarlijkse COVS HZO Drenthe afsluiting van het kaartseizoen bij te wonen. Niet zomaar een gewone afsluiting van het seizoen. U bent al vele jaren lid/donateur van onze vereniging en dat willen wij niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan.

De afsluiting van het kaartseizoen vindt plaats op zaterdag 13 mei a.s. in ons clubhuis “De Meerfluit” aan de Ullevi 12, Emmen. Achter de Oost Tribune van het stadion van FC Emmen.

Het programma van de dag is als volgt:

14.30 – 17.30 uur Kaarten, Klaverjassen en Jokeren

17.30 – 18.00 uur Inloop leden en donateurs

18.00 – 20.00 uur Barbecue

Graag ontvangen wij u met uw partner of introducee in ons clubhuis. Wij willen U vragen of u middels een e-mail (jinkie.bruinewoud@hotmail.com) of telefoon (06-23866266) kunt doorgeven als u wilt deelnemen aan bovenstaande activiteiten. Graag uw opgave voor 6 mei 2023. Opgave is belangrijk in verband met bestelling van barbecue pakketten etc. Aan de deelname van de barbecue zijn kosten verbonden. De kosten hiervan zijn 10 Euro per persoon. Het bestuur van COVS HZO Drenthe is bereid gevonden een bijdrage te doen van € 5,00 per deelnemer aan de barbecue. De Activiteitencommissie wil haar erkentelijkheid uitspreken over deze gulle geste van het bestuur.

De Activiteitencommissie hoopt U op zaterdag 13 mei as. te mogen begroeten.

Tevens willen wij U graag mededelen dat de jaarlijkse seizoenafsluiting plaats vindt op zaterdag
1 juli 2023 in de kantine van COVS HZO Drenthe! Noteer deze datum alvast in uw agenda!! Separate uitnodiging volgt!

Met vriendelijke groet,
De Activiteitencommissie van COVS HZO Drenthe

Om uit te printen

Comments are closed.