Noodoproep!

NOODOPROEP! NOODOPROEP! NOODOPROEP!

Het bestuur van de COVS HZO Drenthe vraagt jullie aandacht voor het
volgende.
Wij zijn hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bij de aankomende algemene
ledenvergadering in April 2023 zal het bestuur nog maar uit drie bestuursleden
bestaan, te weten:
Johan Wenting – voorzitter
Robert Bruining – penningmeester
Kevin Moed – algemeen bestuurslid met focus op kantine en activiteiten

Deze bezetting is absoluut onwenselijk en zal tot gevolg hebben dat we minder
zichtbaar zijn als vereniging naar buiten toe en minder activiteiten kunnen
organiseren voor onze leden en donateurs. Daardoor zullen de potentiële leden
ons minder goed kunnen vinden en met een sterk vergrijst ledenbestand zal de
vereniging in de loop van de tijd als een nachtkaars uitgaan. Dat moeten we
met zijn allen weten te voorkomen.

We zoeken een secretaris, ledenadministrateur en algemene bestuursleden
met energie om onze vereniging een boost te geven.

Heb je belangstelling om onze prachtige vereniging te helpen?

Meld je bij onze voorzitter per mail op secretarishzodrenthe@outlook.com

Met sportieve groet, Robert Bruining

Comments are closed.