Dringende oproep….update!

Geachte leden, donateurs en belangstellenden.

Graag vragen wij u aandacht voor bijgaand schrijven.

Onze voorzitter Theo Hein heeft een jaar geleden te kennen gegeven te stoppen als voorzitter van COVS HZO Drenthe. Rene Broekman, secretaris van COVS HZO Drenthe heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe periode van 3 jaar.

Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, in het bijzonder naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. Zonder bestuur geen vereniging.
Wil je meer weten en heb je interesse neem dan contact op met iemand van het bestuur. De kandidaatstelling van voorzitter is mogelijk tot uiterlijk veertien werkdagen vóór de datum van de vergadering van de algemene vergadering, conform de statuten van COVS HZO Drenthe, dat wil zeggen dat kandidaten voor
het voorzitterschap zich kunnen melden tot maandag 25 april 2022 bij het bestuur van COVS HZO Drenthe. De voorzitter wordt in functie benoemd.

Graag gaan wij in gesprek met jullie. Iedereen zal er mee eens zijn dat het zonde is als onze bloeiende vereniging in de bewaarstand komt.

De algemene ledenvergadering van 14 april wordt verschoven naar maandag 9 mei, aanvang om 20.00 uur in ons clubhuis “De Meerfluit”.

Bestuur scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe


Theo Hein                                  R. Broekman
voorzitter                                   Secretaris
06-25170915

Comments are closed.