Nieuwjaarstoespraak

Een nieuwe toekomst voor de COVS, regionaal en landelijk!

Inmiddels ben ik ongeveer tien jaar bestuurlijk betrokken bij onze Hondsrug Zuidoost Drenthe (HZOD). Komend voorjaar zal ik afscheid nemen als voorzitter van een fantastische vereniging met enthousiaste leden, donateurs en voetbalverenigingen.

De vooruitzichten voor de regionale scheidsrechtersvereniging zijn positief mits er wel voldoende activiteiten, bijeenkomsten en sociale activiteiten worden georganiseerd. Dit hebben wij uiteraard zelf in de hand.

Ondanks een tekort aan scheidsrechters en te weinig jonge aanwas is er zeker een toekomstperspectief. Als vereniging moet je echter wel de boer op. Wij hebben een mooi netwerk en goede contacten opgebouwd. Sinds de fusie in 2013 bloeit de vereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe.

De landelijke COVS is belangrijk. Het is wel een groot log lichaam met de zes districten waar elke vereniging zijn eigen weg volgt welke past bij hun cultuur. Maak daar eens een eenheid van!

Ik heb gezien dat dit helaas niet lukt. Vele commissies met alle goede bedoelingen. We praten al jaren over de invulling van het beleid en de weg die we moeten gaan volgen. Helaas, het lukt ons niet. Het landelijk bestuur praat met de KNVB. Belangrijk dat we als lid-verenigingen onze stem laten horen. Pas echter wel op dat de COVS zich niet voor het karretje van de KNVB laat spannen, zoals werving en begeleiding van scheidsrechters. Dat is nog altijd een verantwoordelijkheid van de KNVB, zodat de leden van de bond kunnen voetballen. Als COVS-verenigingen en ook onze landelijke COVS hebben de hand al meer dan vol om de bestuursfuncties en commissies compleet te krijgen en de lopende zaken te behartigen.

Moeten wij onze structuur niet anders gaan invullen? Het antwoord is wat mij betreft klip en klaar: Ja, het moet radicaal anders. Het landelijk COVS-bestuur zal wat mij betreft uit maximaal zes bestuursleden. Uit elke regio een bestuurslid, een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, communicatie-pr-medewerker en twee leden.

Met zes functies moeten deze posities ingevuld kunnen worden. Het bestuur gaat drie keer per jaar in overleg met de KNVB om onze punten kenbaar te maken. Het bestuur wordt gevoed door de districten die een of twee keer per jaar bijeenkomen. Deze informatie gaat naar het landelijke bestuur.

Wij stoppen met landelijke spelregelwedstrijden, voetbaltoernooien, congressen. Commissies worden opgeheven. Er komt een nieuwe website waar informatie is te vinden van de aangesloten lokale verenigingen, en relevante informatie. Een bestuurslid zal dit gaan beheren en actueel houden. Hierdoor worden wij slagvaardig en kunnen wij onze stem laten horen. Huldigingen van COVS-leden komt bij de eigen scheidsrechtervereniging te liggen. Geen ledenadministratie landelijk nodig. Door de nieuwe organisatiestructuur kan de afdracht fors verminderen.

Als elke vereniging 2,50 per lid afdraagt zijn er voldoende middelen voor het bestuur om hun taken uit te kunnen voeren. Geen verschil in jongeren en ouderen, administratie eenvoudig maken voor de penningmeester. De goed gevulde bankrekening van de landelijke COVS zal worden ingezet voor een nieuwe website en voor een Algemene Ledenvergadering. Het overige blijft als reserve staan.

Geen hei-sessies meer in de toekomst. Met deze koerswijziging worden de districten weer belangrijk en zij moeten het landelijk bestuur voeden. Niet top-down besturen, maar vanuit de aangesloten verenigingen.

Ik hoop dat bovenstaande woorden de redding kan worden van de scheidsrechtersvereniging lokaal en landelijk.

Theo Hein, voorzitter Hondsrug Zuid Oost Drenthe

Comments are closed.