Jaarverslag 2020/2021

Omdat er geen voetbal mogelijk was hebben wij als bestuur gekozen voor veiligheid voor alles. Het clubhuis ging dicht en alle activiteiten gingen in de ijskast. Wel konden wij in maart weer trainen met de bijbehorende beperkingen.

Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was het huldigen van 8 jubilarissen voor hun trouwe lidmaatschap. Bert Deen, Libbe Kuipers, Harry Kuipers, Gradus Lippold, Jan Hidding, Hennie Heijne, Albert Frijlink en Willem Wichers 60 jaar lidmaatschap bij de COVS.

Ons erelid Bob Schnieders kreeg een koninklijke onderscheiding en ook Herman Harmers. Herman kreeg vanuit de KNVB nog de zilveren speld voor zijn inzet voor de voetbalarbitrage. Ook ons lid, docent Edgar kreeg de KNVB zilveren speld voor ruim 35 jaar inzet voor de voetbalarbitrage.

In samenwerking met de buurtcoach Emmen en Seda mochten wij een middag organiseren voor de jeugd over acceptatie van regels middels de kinderen te laten fluiten bij onderlinge wedstrijdjes in de sporthal Angelslo. Hoogstwaarschijnlijk komt er nog een vervolg hierop. Uniek in Nederland.

Ondanks de Corona is onze vereniging nog regelmatig in het nieuws geweest. In de rubriek van RTV Drenthe “Met het bord op schoot” waren wij in beeld. Ook is er veel aandacht gevraag voor de KNVB cursussen voor vereniging scheidsrechter en assistent scheidsrechters.

Bestuursbeleid (ledenvergadering ALV 2018)

Seizoen 2021. Een frisse start.

Onze vereniging staat bekend als actief, kritisch en vernieuwend. Dit willen wij dit jaar ook weer uitstralen.

Zoals bekend, is na de Corona uitbraak het aantal scheidsrechters (club- en KNVB) afgenomen. Speerpunt is mensen enthousiast te maken voor onze prachtige hobby. Het leiden of assisteren van wedstrijden binnen je eigen vereniging of bij de KNVB. Een aantal acties hiervoor staan in de steigers.

5 oktober wordt er een arbitrage dag voor de Volta School in Beilen gehouden. Geen schooldag maar een dag voor de leerlingen met voetbal en arbitrage. Er zijn inmiddels contacten om dit project ook bij een school in Emmen te laten draaien

Dit seizoen willen wij ook de Beltona-Cup weer ondersteunen met het aanstellen van scheidsrechters en assistenten. Nog belangstelling hiervoor? Meld je aan bij Herman Harmers.

18 oktober gaan wij een arbitrage dag houden voor de voetbalverenigingen in de gemeente Coevorden op de velden van vv Raptim. Jeugdleden van de 10 voetbalverenigingen uit de gemeente Coevorden krijgen uitleg over spelbegeleider bij JO-8 en JO-10 door betaald voetbalscheidsrechter Rob Dieperink en onze eigen Edgar Voortman. In de middag zullen zij de theorie in de praktijk gaan oefenen in een pupillentoernooi dat ’s middags plaats vindt. Ook zal er dit seizoen een arbitrage dag worden georganiseerd in de gemeente Emmen. Wij hopen hiermee meer voetbalverenigingen aan ons te binden. Tevens is de hoop dat er meer voetbalverenigingen donateur van ons worden. Dit project wordt gefinancierd door subsidies vanuit de gemeente Coevorden en Emmen.

Clubgebouw. De laatste jaren hebben wij ons clubgebouw van buiten en van binnen van een upgrade kunnen voorzien. Plannen om een locatie te krijgen in het eventuele nieuwe Stadion van FC Emmen zullen voorlopig in de ijskast gaan. Het bestuur heeft de wens om de toiletgroep aan te passen voor minder validen. Omdat wij hiervoor onvoldoende middelen hebben zijn wij bezig met diverse fondsen om dit te realiseren. Als wij dit kunnen krijgen dan zal er een bijzondere Algemene Ledenvergadering komen waar wij onze plannen en financiering hiervan zullen presenteren.

Het bestuur wil het beleid van de afgelopen jaren graag voortzetten. Elke week trainen met daarbij soms een bijzondere training door iemand anders of op een andere locatie. Hilco de Boer, trainer betaald voetbal, zal in november een conditietraining voor ons verzorgen. Er zal weer een AED-avond worden gehouden. Tevens is het plan een wedstrijdanalyse te doen van een lid van ons. Indien mogelijk willen wij een wedstrijdbezoek doen bij een bundesliga wedstrijd.

Wij willen ons blijven inzetten voor de voetbalarbitrage en de belangen van leden en donateurs. Veiligheid en respect voor arbitrage staat voor ons bovenaan. Heb je hulp nodig neem dan contact met ons op.

De ontspanningsactiviteiten blijven zeer belangrijk, waardoor wij als 1 grote familie kunnen functioneren. Kaartavonden, winterfair, nieuwjaarsafsluiting en overige activiteiten worden hiervoor georganiseerd.

Het is wenselijk enig respect naar elkaar te hebben op de sociale media. Wij hopen dat iedereen begrijpt waarom.

Wij willen financieel gezond zijn. Er zal enige ruimte moeten zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen en zo mogelijk enige verbeteringen kunnen uitvoeren.

Ook dit jaar willen wij onze vereniging en haar leden op de kaart zetten via PR-activiteiten in de krant, radio en tv.

Continuïteit is belangrijk. Iets opbouwen is moeilijk, maar alles in stand houden is soms nog veel lastiger. Als iedereen zijn steentje bij draagt gaat het vast lukken. Zonder vrijwilligers kan het bestuur niet. Vrijwilligers zijn de basis van onze vereniging.

Wij wensen iedereen een sportief en bovendien een gezond jaar toe.

Rene broekman (secretaris), Richard Vos (algemeen bestuurslid), Bart Zinger (algemeen bestuurslid)
Robert Bruining (penningmeester) Theo Hein(voorzitter)

Comments are closed.