Algemene Ledenvergadering verplaatst.

De Algemene Ledenvergadering/Jaarvergadering van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe welke gepland stond op 8 september is verplaatst naar

donderdag 16 september a.s.

Aanvang 19.30 uur.

Locatie clubhuis ”De Meerfluit”.

De Algemene Ledenvergadering/Jaarvergadering van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe welke gepland stond op 8 september is verplaatst naar donderdag 16 september a.s. Aanvang 19.30 uur. Locatie clubhuis ”De Meerfluit”. Het bestuur zal verantwoording afleggen over het afgelopen jaar.

De financiële stukken kunnen tot één dag voor aanvang van de jaarvergadering, schriftelijk, bij de penningmeester worden opgevraagd via het emailadres: robert.bruining@hotmail.com

Wil je onze vereniging helpen? Wij zoeken nog versterking op verschillende fronten.

De activiteitencommissie zoekt iemand die het leuk vindt om iets te organiseren voor onze leden en donateurs. Denk hierbij aan de gezellige winterfair, kaartavonden, jaarafsluiting en andere festiviteiten. Al je creativiteit kun je hierin kwijt. Wil je meer informatie vraag het aan het bestuur of aan Jinkie Bruinewoud.

Ook zijn er altijd mensen nodig voor de kantinebezetting en voor het onderhoud van het clubhuis. Rennie Moes vertelt je graag meer over de kantine en Ab Jagersma over het onderhoud van het clubhuis.

Momenteel hebben wij alle functies binnen het bestuur bezet. Veel werk wordt door enkele mensen verzorgd. Om de vereniging toekomstbestendig te houden is uitbreiding van het bestuur wenselijk. Besturen is leerzaam, verrijkt je kennis en staat goed op je cv. Het bestuur vergadert 1 keer per maand en veel per app en telefoon. Wij houden van korte lijntjes en het gaat er niet formeel aan toe. Al enthousiast geworden? Draai een aantal keren mee in een bestuursvergadering zodat je een juiste beslissing voor jezelf en voor de vereniging maakt.

Comments are closed.