Onderscheidingen door de KNVB.

In onze laatste nieuwsbrief van juli 2021 hebben wij aangegeven dat de KNVB stopt met het uitreiken van onderscheidingen. Wij hebben op dit schrijven een reactie mogen ontvangen vanuit de KNVB. Er is nog een opening dat de KNVB dit toch weer oppakt. Dit ondersteunen wij van harte want zonder scheidsrechter met waardering geen voetbal.

De KNVB stopt met het uitreiken van onderscheidingen. De beweegredenen zijn dat er te veel kosten aan verbonden zijn. Het bestuur vindt dit een zeer trieste zaak. De waardering voor de scheidsrechters en assistenten die jarenlang hun inzet hebben getoond wordt in 1 klap tenietgedaan.

Reactie van de KNVB.

Wel wil ik aangeven dat de notitie in de Nieuwsbrief m.b.t. de onderscheidingen onjuist zijn. Waar deze op gebaseerd is, is mij volledig onbekend en ik vind de toevoeging ook bijzonder negatief t.o.v. de KNVB.  

Zoals je weet heeft de KNVB gedurende de corona-crisis een stop moeten invoeren op grote uitgaven. De inkomsten vielen stil en dat heeft de directie doen besluiten om alles op ‘on-hold’ te zetten. Tijdelijke contracten werden niet verlengd en budgettaire zaken moesten worden afgewogen naar prioriteit.  

Voor de onderscheidingen heeft dat ook consequenties gehad. Toch hebben we de ‘Scheidsrechter van Verdienste’ gewoon kunnen uitreiken. In de meeste gevallen is dit inmiddels gebeurd en voor een klein groepje staat dit nog op de rol. Voor de zilveren scheidsrechter (10 jaar actief) en de gouden scheidsrechter (20 jaar actief) wordt nog gekeken naar een oplossing. Op dit moment is de stand van zaken wat dat betreft nog niet bekend.  

Ik zou het fijn vinden dat je de onjuiste informatie die je in de Nieuwsbrief hebt gedeeld, rectificeert in de communicatie met de leden van de COVS.

Met vriendelijke groet, Adriaan Inia
Ontwikkelaar Arbitrage Landelijk en NoordOost

T. 0343-751466
E. Noordoost-scheidsrechterszaken@knvb.nl

KNVB steunpunt Zwolle
Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle

Comments are closed.