Handen af van de scheidsrechter

Omgang met excessen en fysiek weerstand bij wedstrijden

Beste scheidsrechter,

Het zal je in de loop van de jaren niet zijn ontgaan dat de sfeer in en rondom de voetbalvelden aan het veranderen is. De tijden van volledig respect voor de arbiter liggen al lang achter ons en daar heeft u wekelijks mee te maken. Door de jaren heen heeft de scheidsrechter zich veelal moeten aanpassen en wordt er meer en meer een beroep gedaan op uw mentale weerbaarheid en een (nog) groter incasseringsvermogen. Ondanks het ingezette beleid van de KNVB is de veiligheid voor de arbiter niet toegenomen. Ook is duidelijk dat de gebruikte cijfers van excessen, slechts het topje van de ijsberg zijn. Het probleem voor arbiters is namelijk vele malen groter omdat veel excessen niet worden gemeld of dat ze onterecht niet als exces worden gezien en de scheidsrechter gewoon weer verder gaat.  De huidige ontwikkelingen hebben grote consequenties als hier niets aan gebeurd. Daarom wordt het dus tijd dat de scheidsrechter zelf gaat opstaan en zichzelf in bescherming gaat nemen.

Wat gaat er vanaf het voetbalseizoen 2020/2021 gebeuren?

Het verzoek is om strenger op te gaan treden bij excessen tegen jullie als scheidsrechter. Regel 12 is hierin te algemeen en laat veel ruimte over voor interpretatie. Met deze brief is het de bedoeling om het begrip exces te verduidelijken en heldere grenzen te stellen wat wel of niet toelaatbaar is. Doel is een goed tegengeluid te laten horen namens de scheidsrechters.

Hoe te handelen bij excessen?

Wanneer wordt een wedstrijd DEFINITIEF gestaakt. Als je wordt:

  • Geschopt of geslagen
  • Bespuwd
  • Buitensporig geduwd of ten val wordt gebracht
  • Bedreigd

 De acties die je dan neemt zijn:

  • Affluiten,
  • het veld aflopen,
  • staken, niet tijdelijk maar definitief.
  • Ongeacht de stand én resterende speeltijd!

Door op bovenstaande wijze om te gaan met excessen helpt u niet alleen u zelf maar ook uw collega die de week erop weer een wedstrijd moet leiden. Daarnaast is iedereen gebaat bij een Veilig Sport Klimaat, een omgeving waarin een scheidsrechter optimaal zijn hobby kan uitoefenen. Deze omgeving is ook de basis voor de werving en behoud van nieuwe scheidsrechters. Als die er niet is, zal het in de toekomst nóg moeilijker worden nieuwe scheidsrechter aan ons te binden. Met een steeds hoger wordende gemiddelde leeftijd van het arbitrage korps en een grote vervroegde uitstroom, betekent dit voor de toekomst dat werving en behoud alleen nog maar belangrijker wordt. Aan deze toekomstige ontwikkeling kunt u vanaf vandaag ook een bijdrage leveren!

Dus handen af van de scheidsrechter! We hopen dat we op u kunnen rekenen!

Comments are closed.