Rechtsbijstand voor de Arbitrage

Zoals wellicht bekend heeft de KNVB een overeenkomst met ARAG gesloten voor juridische ondersteuning binnen de voetbalsport, welke overeenkomst ook van toepassing is voor de arbitrage.

COVS Nederland heeft een overeenkomst gesloten met DAS en uiteraard is die ondersteuning toegankelijk voor alle leden van de COVS.  Nader vergelijk van de polisvoorwaarden leert, dat gebruik kan worden gemaakt van beide instanties via de daarvoor geldende procedure. Omdat er wezenlijke verschillen zijn tussen de steun van beide organisaties aan de scheidsrechters c.a. kan het volgende schema helpen.

1. tuchtzaken

 In geval van molestatie (exces) en de (ass.) S. is slachtoffer: via eigen vereniging/
 District – KNVB – steun van ARAG;

 * indien ook schade van eenvoudige aard: meenemen in procedure;

 In geval de (ass.) S. wordt aangeklaagd: via lid vereniging/Distr./VCN – DAS;

2. strafrechtzaken

 In geval van strafzaak tegen een (ass.) S. ondersteuning via lid vereniging/Distr./

 VCN – DAS (incl. evt. voeging van civiele vordering i.g.v. eenvoudige  schadeverhaal);

 N.B.: dit betreft veelal een molestatie met aangifte bij de politie.

3. civiele zaken

 In geval van een civiele zaak (veelal een wat complexer schadeverhaal of een  schade hoger dan € 1.750,- in een beroepszaak bij de strafrechter)

 * via lid vereniging/Distr./VCN – DAS.

In alle gevallen geldt
: vraag ondersteuning via eigen lid vereniging en/of District/ portefeuillehouder VCN.

: doe dat zo vroeg mogelijk (termijnen!) en

: leg tevoren alles (!) vast op schrift en (evt.) beeld

Word lid van een COVS -vereniging. Bij problemen kunnen wij je helpen.

Comments are closed.