Rechtsbijstand voor de Arbitrage

Rechtsbijstand voor de Arbitrage

Zoals wellicht bekend heeft de KNVB een overeenkomst met ARAG gesloten voor juridische ondersteuning binnen de voetbalsport, welke overeenkomst ook...