Beste deelnemers voetbalconvenant gemeente Emmen,

Zoals jullie weten staat de wereld dus ook het voetbal stil in verband met het heersende corona virus. Vanavond heeft onze regering aangegeven dat vooralsnog alles tot 28 april op slot blijft. Aanvullend heeft de KNVB gereageerd met de melding dat het amateurvoetbal voor het seizoen 2019/2020 als beëindigd wordt beschouwd en dat de competities niet meer zullen worden hervat. Dat betekent ook dat jullie geen officiële wedstrijden meer zullen plaatsvinden en verenigingen zich kunnen richten op het volgende seizoen.

Als COVS HZOD moeten we dan ook constateren dat de activiteiten rondom het voetbalconvenant voor dit voetbal seizoen voortijdig moet worden afgeblazen. Een spijtig besluit maar gezondheid gaat voor alles. Daarnaast is onze inschatting dat verenigingen alle energie nodig hebben om de motor voor volgend seizoen weer aan de gang te krijgen na alles wat is gebeurd.

Uiteraard gaan we in het nieuwe seizoen, mits dit dan wel weer mogelijk is en toegestaan, verder waar we gebleven zijn: het samen ontwikkelen van plannen om voldoende vrijwilligers/scheidsrechter binnen verenigingen te krijgen en arbitrage permanent op de agenda te krijgen bij verenigingen. 

Je ontvangt aan het begin van het nieuwe voetbal seizoen een uitnodiging voor een kick off bijeenkomst. 

Ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd en pas goed op je naasten. Die zijn de komende tijd het belangrijkste!

Met vriendelijke groet,

Namens de COVS HZO Drenthe

Robert Bruining

Edgar Voortman

Comments are closed.