Update Corona maatregelen.

Beste sportvrienden,

Er zijn nieuwe maatregelen afgekondigd door de overheid. Vanzelfsprekend sluiten wij ons hierbij aan.
Het is wel duidelijk dat al onze activiteiten niet doorgaan tot 1 juni 2020.

De kaartavonden.

De trainingen.

De video analyse bijeenkomst 26 april

De algemene ledenvergadering van 4 april komt te vervallen.
Wij hopen deze ergens in juni te kunnen plannen.

Onze medewerking van leden en donateurs aan het schoolvoetbaltoernooi (basis en voortgezet onderwijs) in de gemeente Emmen.

Het clubhuis zal tot 1 juni op slot gaan. Er is contact geweest met de voedselbank en het bestuur heeft besloten de voorraad te schenken aan de voedselbank Zuid Oost Drenthe.

Bestuur COVS HZO Drenthe.

Comments are closed.