Aanmelden KNVB Cursus scheidsrechtersbegeleider

Beste (potentiële) begeleider / COVS HZOD lid,

Om de scheidsrechter zo goed als mogelijk te ondersteunen in zijn/haar verdere ontwikkeling wil de KNVB graag dat dit vanuit een bepaalde visie komt.

Door de jaren heen is er ontzettend veel veranderd in het arbitragelandschap, waarin leiderschap en het managen van de wedstrijd een meer voorname rol inneemt. Door deze veranderingen wil de KNVB dat de scheidsrechters gerichter begeleid gaan worden. Wat is het doel van de begeleiding? Hoe begeleid je een scheidsrechter? Van belang is dat de begeleiding positief bijdraagt aan de prestatie van de scheidsrechter.

Vanuit de KNVB afdeling arbitrage is de wens dat alle scheidsrechtersbegeleiders op dezelfde wijze zijn opgeleid, vandaar dat in het voorjaar van 2020 een opleiding wordt georganiseerd. De duur van de opleiding is 3 avonden en de opleiding is geheel GRATIS. De cursus is ook geschikt voor mensen die nog geen ervaring hebben danwel al reeds eerder een cursus hebben gevolgd. Zeker als je momenteel jongeren in ons eigen COVS ontwikkeltraject begeleid is deelname van harte aan te bevelen.

Via onderstaande link kun je je opgeven. Op dit moment is één centrale locatie in het district Noord gepland, maar afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen we dit eventueel uitbreiden of de locatie aanpassen.

Locatie district Noord (vooralsnog), sv Hoogersmilde:

Link inschrijving

Klik op bovenstaande link om je in te schrijven. We zien je aanmelding graag tegemoet!

N.B. Omdat wij als bestuur de cursus deelname van harte willen ondersteunen, bestaat de mogelijkheid om de reiskosten voor deze 3 avonden via de vereniging vergoed te krijgen. Verzoek is wel om dan wel zoveel mogelijk samen te reizen.

Namens de KNVB en COVS HZOD,

Adriaan Inia                                                                      Theo Hein

Ontwikkelaar KNVB Arbitrage Noord en Oost                  Voorzitter COVS HZOD

Comments are closed.