Nieuwjaarstoespraak COVS HZO Drenthe.

Scheidsrechtersvereniging COVS Hondsrug Zuid Ooost Drenthe

Namens het bestuur van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug en Zuidoost Drenthe, heet ik u allen hartelijk welkom op deze avond van onze vereniging. Vanaf deze kant wensen wij u een gezond en een voorspoedig 2019.

Een speciaal woord van welkom richt ik hierbij tot de besturen van de voetbalverenigingen in onze regio en in het bijzonder de besturen van de voetbalvereniging Sleen, VKW, en Drenthina 1 van deze verenigingen zal de Fair Play prijs ontvangen. Een bijzonder welkom aan onze ereleden en leden van verdienste. Ook een warm welkom aan de heren Panneman die een korte pub quiz zullen verzorgen naar het officiële gedeelte.

Een heel jaar ligt weer voor ons maar graag wil ik eerst terugblikken op 2018.

Met gemende gevoelens kijken wij terug op het afgelopen jaar. Een aantal leden hebben afscheid moeten nemen van hun geliefden. Dit staat in schril contrast met de sportieve hoogtepunten. Afgelopen jaar zijn een aantal leden en familieleden getroffen door een ernstige ziekte of blessure. In mei kregen wij het bericht dat Edwin Assen getroffen was door een hartstilstand tijdens de wedstrijd Sleen – WKE. Zijn leven is gered door omstanders die konden reanimeren. Gelukkig is Edwin nu in ons midden. Edwin onthult de AED die het bestuur heeft aangeschaft.

Opnieuw spreek ik onze bezorgdheid uit over de acceptatie van spelers, coaches, supporters over beslissingen die door de arbitrage worden genomen. Afgelopen jaar zijn er ook door onze leden wedstrijden gestaakt. Respect naar elkaar is soms ver te zoeken. De KNVB heeft onlangs plannen gepresenteerd over de aanpak van het geweld op de velden. Wij vinden dat de KNVB harder moet optreden tegen deze praktijken. Ook zou de KNVB bij onder meer bij tuchtzaken meer achter de scheidsrechters kunnen gaan staan, zodat zij ook het gevoel hebben dat ze gesteund worden. Wij scheidsrechters hebben ook een voorbeeldfunctie naar spelers, begeleiding en supporters. Als arbitrage hebben wij ook een voorbeeldfunctie. Hoe moeilijk het soms ook is laat je niet verleiden om te reageren op provocaties.

De arbitrage van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi verliep de vorige editie goed. Dit jaar hebben wij te maken met zeer ernstige beledigingen en bedreigingen naar onze scheidsrechters. Laat vooral duidelijk zijn dat wij van mening zijn dat scheidsrechters beschermd dienen te worden tegen asociaal gedrag van supporters, spelers en begeleiding, dat wij pal voor en achter onze scheidsrechters staan en dat wij dit gedrag en het uiten, in woorden en in doen en laten, van bedreigingen, niet acceptabel vinden en nooit zullen accepteren. De veiligheid van onze scheidsrechters staat boven alles.

Gelukkig zijn er ook veel positieve zaken te vermelden.

Ons eigen ontwikkelingstraject in 2018 voor jonge scheidsrechters, alle 7 scheidsrechters zijn. Afgelopen jaar zijn wij weer met 5 scheidsrechters gestart in het ontwikkelingstraject.

Elk jaar is de training met de hoofdtrainers Dick Lukkien en Casper Goedkoop van FC Emmen was bijzonder. De dinsdagavond trainingen werden goed bezocht.

De themabijeenkomsten van ons en de KNVB in ons clubhuis werden goed bezocht.

Onze vereniging heeft zich aangesloten bij het Drents Verbond. Ons doel is clubarbitrage hierdoor bij de verenigingen onder de aandacht te brengen.

Ook dit jaar hebben onze leden weer wedstrijden gefloten voor FC Emmen, Beltona Cup en schoolvoetbal.

Hoogtepunt van het jaar was de ondertekening van het voetbalconvenant in het stadion met alle deelnemers en de wethouder van sport, gemeente Emmen René van de Weide. Aansluitend nam Scheidsrechter Kevin Blom ons mee in de VAR en spelregels.

De HZOD heeft weer mensen enthousiast gemaakt voor de arbitrage door cursussen te verzorgen bij verenigingen en de CSG Beilen. Mede door onze contacten en werving heeft de KNVB-cursussen verzorgen in ons werkgebied. Leden van ons hebben cursisten begeleid bij wedstrijden.

Er waren voldoende ontspanning activiteiten (feestavonden en kaartavonden)

Op het gebied van duurzaamheid van ons clubgebouw hebben wij stappen gemaakt. Er is een energiescan uitgevoerd en wij hebben zonnepanelen op ons clubhuis geplaatst en de koelkast vervangen.

Regelmatig heeft onze vereniging in de spotlights gestaan. Persberichten halen de kranten, radio en internetsites.

Het bestuur wil hierbij iedereen bedanken voor haar en zijn inzet voor onze vereniging. Zonder jullie kunnen wij niet.

Geert Nijboer krijgt de covs spel opgespeld voor zijn 40 jarig lidmaatschap van de COVS.

Toekomst 2019

Hierbij spreek ik mijn bezorgdheid uit over de terugloop van het aantal vrijwilligers bij de verenigingen. Veel verenigingen hebben dit probleem. Ook wij hebben hiermee te maken. In maart/ april hebben wij onze ledenvergadering en wij zijn ook op zoek naar gemotiveerde mensen die iets voor de vereniging willen gaan doen. Meld je aan bij 1 van de bestuursleden.

Helaas worden scheidsrechters in de laagste klassen niet meer gerapporteerd. Een tekort aan rapporteurs. Gemotiveerde mensen kunnen hierdoor afhaken.

De samenwerking met de KNVB krijgt een positieve wending. Er vindt regelmatig overleg plaats met het districtsbureau in Zwolle en met de mensen van de KNVB-academie. Voor dit jaar staat gepland, in het voorjaar een verenigingsscheidsrechterscursus en rapporteurcursus.

Ook zijn wij in gesprek met de gemeente Emmen om het voetbalconvenant verder vorm te geven. De verwachting is dat de KNVB zal hierbij ook zal aanschuiven

Met de vertrouwde activiteiten blijven wij doorgaan. Cursussen, trainingen, lezingen, KNVB-bijeenkomsten.

De Fair Play prijs is voor voetbalvereniging VKW, 2e is vv Sleen en 3e is vv Drenthina.

Comments are closed.