Reglement Protos Weering Toernooi 2018/19

WEDSTRIJDREGLEMENT (2018/2019) 42e PWZ zaalvoetbaltoernooi

Het Protos-Weering Zaalvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door de v.v. Protos uit Steenwijksmoer voor amateur veldvoetbalverenigingen vanaf de 3e divisie en alle lager spelende verenigingen.

Algemeen

 1. 1. Elke poule bestaat uit 5 teams (uitgezonderd de finale, finale 6 teams).
 2. 2. Een team bestaat uit : 1 doelverdediger, 4 veldspelers, max. 3 wisselspelers en max. 3 begeleiders.
 3. 3. Een team is speel gereed indien minimaal 4 spelers (incl. keeper) speel gereed aanwezig zijn.
 4. 4. Elke vereniging verplicht zich met de A- selectie veldspelers deel te nemen. Dit om devaluatie van het toernooi te voorkomen.
 5. 5. Een speler van de A- selectie moet tenminste vanaf 1 september jl. voorafgaande aan het toernooi lid zijn van de vereniging en minimaal één bindende wedstrijd in het eerste elftal voor de desbetreffende vereniging hebben gespeeld.
 6. 6. Er wordt gespeeld volgens de zaalvoetbal spelregels van de KNVB (bijlage 1) met de hierna volgende aanvulling voor dit toernooi.
 7. 7. Er wordt gespeeld met een normale zaalvoetbal. Dus niet met een zogenaamde plofbal.
 8. 8. Protesten worden niet toegestaan. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding, eventueel in overleg met de organisatie en/of de scheidsrechter(s).
 9. 9. Indien (een) speler(s) of begeleider(s) zich tijdens het toernooi misdraagt (dragen), wordt in overleg met de toernooileiding c.q. organisatie bekeken of eventuele sancties aan de orde zijn, b.v. uitsluiting van één of meerdere wedstrijden, of van het gehele toernooi.
 10. 10. Een team dat zich schuldig maakt aan het staken van een wedstrijd verliest deze met 3-0. Eventuele verdere sancties in overleg met de toernooileiding c.q. scheidsrechter(s).
 11. 11. Een wedstrijd begint met max. 8 spelers, en eindigt met dezelfde spelers. Vaste nummers zijn niet verplicht, wel wenselijk! Bij het inbrengen van een veldspeler als keeper dan zal deze een andere nummer moeten dragen als de “vaste”. Is dit niet geval dan moet de speler het veld weer verlaten.
 12. 12. Een speler mag de zaal tijdens de wedstrijd niet verlaten, tenzij deze wordt weggestuurd door de scheidsrechte
 13. 13. Bij de voorronden zorgt elke vereniging voor een eigen doel- lijnrechte
 14. 14. Indien naar het oordeel van de scheidsrechter de uitrusting van de teams te weinig verschilt, speelt het eerst genoemde team in afwijkende kleuren. Thuis spelende (volgens programma) vereniging moet zorgen voor een afwijkende uitrusting.
 15. 15. Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op. Een gelijkspel 1 pun Een team dat niet op tijd aanwezig is verliest de wedstrijd met 2-0.
 16. 16. Bij een overwinning met een verschil van drie doelpunten of meer wordt een premie van € 12,00 in het vooruitzicht gesteld. De premie wordt niet uitgekeerd als de drie doelpunten verschil is verkregen doormiddel van een staking.
 17. 17. In elke hal wordt voor de topscoorder een premie van € 12,00 in het vooruitzicht gesteld.
 18. 18. In elke poule wordt een halve competitie gespeeld. Er wordt niet gewisseld van speelhelft.
 19. 19. Elke wedstrijd duurt 25 minuten. Alleen de scheidsrechter is gerechtigd de klok stil te zetten tijdens een wedstrijd.
 20. 20. De stand in de poule wordt bepaald door 4 criteria, waarbij de volgorde bepaald wordt door :

A: De meeste wedstrijdpunten

B: Het doelsaldo

C: Het aantal gescoorde doelpunten

D: Het onderlinge resultaat

 1. 21. Mochten er alsnog ploegen gelijk eindigen en in aanmerking komen voor de volgende ronde, dan bepalen strafschoppen de eindstand in de poule. Loting bepaalt welke vereniging begint met het nemen van de strafschoppen.
 2. 22. Regeling spelerspas KNVB is van toepassing. Verenigingen zijn verplicht de digitale spelerspassen te kunnen tonen aan de scheidsrechter als erom gevraagd word.  Kan hier niet aan worden voldaan kan dit uitsluiting tot gevolg hebben. Bij een directe rode kaart is de betreffende speler/vereniging verplicht middels de digitale spelerspas van de KNVB de gegevens aan de scheidsrechter te verstrekken.
 3. 23. Wanneer het reglement niet voorziet dan neemt de commissie een beslissing over de situatie. Deze beslissing is dan bindend.

Straffen

Indien een speler en/of begeleider zoals genoemd in punt 2 zich tijdens een wedstrijd misdraagt legt de scheidsrechter een tijdstraf op door het tonen van de gele kaart (= 2 minuten) of een definitieve verwijdering door het tonen van de rode kaart (=5 minuten).

Een tweede gele kaart voor dezelfde speler en/of begeleider gedurende de wedstrijd betekent een rode kaart, en betekent alleen uitsluiting voor de lopende wedstrijd.

Een speler aan wie een tijdstraf van 2 minuten is opgelegd, middels het tonen van een gele kaart, moet plaatsnemen bij het wedstrijdsecretariaat.

Zijn team mag, nadat de 2 minuten tijdstraf is verlopen weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten een doelpunt wordt gescoord, in dat geval is het volgende van toepassing:

 1. a. Als het ene team uit 5 en het andere team uit 4 spelers bestaat en het team met 5 spelers maakt een doelpunt dan mag het team dat uit slechts 4 spelers bestaat, worden aangevuld met 1 speler
 2. b. Als beide teams uit 4 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt dan spelen beide teams verder met 4 spelers.
 1. c. Als het ene team uit 5 spelers en het andere uit 3 spelers bestaat, of als er 4 spelers tegen 3 spelers spelen en het team met het grootste aantal spelers maakt een doelpunt, dan mag het team dan uit 3 spelers bestaat, slechts met 1 speler worden aangevuld.
 2. d. Als beide teams uit 3 spelers bestaan en er een doelpunt wordt gemaakt, dan spelen beide teams verder met 3 spelers.
 3. e. Als het team met het kleinste aantal spelers een doelpunt maakt, wordt het spel voortgezet zonder dat een team wordt aangevuld.

Een directe rode kaart heeft tot gevolg dat een speler en/of begeleider voor de rest van het toernooi is uitgesloten van deelname. Ook kan dit tot sancties leiden van de KNVB-tuchtcommissie.

–Een speler die een rode kaart ontvangt (na 2 gele kaarten of direct rood) mag na maximaal
5 minuten vervangen worden door een andere speler.

–Een speler die eerst een gele kaart ontvangt en direct daarna een rode kaart ontvangt mag na maximaal  2 + 5 minuten vervangen worden.

–Indien de ploeg die speelt in een overtal  (bv 5 tegen 4 of 5 tegen 3) een doelpunt maakt bij

de ploeg in ondertal dan mag het team in ondertal na het doelpunt weer worden aangevuld met 1 speler.

(zie ook punt 7 onder belangrijkste KNVB zaalvoetbal spelregels, bijlage 1.)

Voorronden

Er wordt gespeeld in 20 poules. De nrs. 1 en 2, alsmede de 10 beste nrs. 3 van alle poules gaan door naar de kwartfinales. De eerste drie plaatsen in de poule moeten bekend zijn. Mocht het aantal wedstrijdpunten, het doelsaldo en het aantal gescoorde doelpunten gelijk zijn in de verschillende poules, en beslissend voor verdere deelname, dan bepaalt loting welke vereniging verder gaat.

Kwartfinale

Er wordt gespeeld in 10 poules. Vanuit de kwartfinales gaan alle nrs. 1 en 2, en de 5 beste nrs. 3 naar de halve finale. De eerste drie plaatsen moeten bekend zijn. Mocht het aantal wedstrijdpunten, het doelsaldo en het aantal gescoorde doelpunten gelijk zijn in de verschillende poules, en beslissend voor verdere deelname, dan bepaalt loting welke vereniging verder gaat.

Halve finale

Er wordt gespeeld in 5 poules. Vanuit de halve finale gaan alle nrs. 1 naar de FINALE. Tevens gaan alle nrs. 2 door naar de tussenronde. Alle plaatsen moeten bekend zijn in verband met prijzengeld.

Tussenronde

Er wordt gespeeld in 1 poule. Vanuit deze tussenronde gaat alleen de nr. 1 naar de FINALE. Alle plaatsen moeten bekend zijn in verband met prijzengeld.

Finale

De Finale bestaat uit 2 poules met elk drie teams. De poule-indeling wordt een kwartier voor aanvang door loting bepaald. Alle drie plaatsen in elke poule moeten bekend zijn. De nr. 1 en

2 uit elke poule spelen een kruisfinale. De winnaars van de kruisfinale spelen om de 1e en 2e plaats .De verliezers van de kruisfinale spelen om de 3e en 4e plaats. De beide nr. 3 uit de poules spelen om de 5e en 6e plaats. Bij een gelijke stand in de kruis- en finalewedstrijd zal dit worden beslist door het nemen van strafschoppen. De finalewedstrijd om de 1e en 2e plaats duurt 2×20 minuten, waarbij van speelhelft wordt gewisseld.

 Strafschoppen

Indien strafschoppen een winnaar moeten aanwijzen gelden de volgende richtlijnen. Strafschoppen worden om en om genomen door 3 verschillende spelers. Is er geen winnaar, dan nemen de overige spelers (incl. de doelman en eventuele spelers op de strafbank) om en om strafschoppen tot er een winnaar is. Mocht dit niet zo zijn, dan nemen alle spelers in dezelfde volgorde zolang strafschoppen tot er één niet scoort.

EHBO:

EHBO cq verzorging dient door deelnemende verenigingen zelf te worden verzorgd en ondersteunend/beschikbaar zijn daar waar nodig tijdens de toernooidagen.PWZ zorgt voor aanwezigheid AED.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of ongevallen, in welke vorm dan ook, opgelopen voor, tijdens of na dit toernooi.

Bijlage

1: De belangrijkste 7 KNVB Zaalvoetbal Spelregels 

 1. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal:
 2. a. bij het begin en het einde van de wedstrijd (eerste, tweede helft en eventuele verlenging);
 3. b. bij hervatten na een doelpunt;
 4. c. bij het nemen van een strafschop;
 5. d. wanneer de bal het plafond/de spanten raakt; spelhervatting; intrap op de plaats dichtst gelegen waar de bal het plafond/spanten heeft geraakt voor het andere team
 6. e. bij het overtreden van de (spel)regels;

 2: Voordeelregel

De scheidsrechter behoeft niet te straffen in gevallen, waarin hij overtuigd is dat door te straf-

fen, het overtredende team daaruit voordeel zou trekken. Dit ontheft hem echter niet van de verplichting de speler die een overtreding begaat, welke met een tijdstraf bestraft moet worden, op een later tijdstip alsnog deze tijdstraf op te leggen door het tonen van de gele kaart of definitief te verwijderen door het tonen van de rode kaart.

 3: Intrap

Indien de bal niet op de juiste wijze of op de juiste plaats is ingetrapt, moet de bal door het andere team worden ingetrapt. Bij de intrap mag de bal óp tot maximaal 25 cm achter de zijlijn liggen. De speler die de bal met een trap in het spel brengt, moet op het ogenblik dat hij dat doet met een deel van de voet van het standbeen op de zijlijn of op de grond achter de zijlijn staan. Op het punt waar de bal wordt ingetrapt moeten spelers van het andere team tenminste 5 meter afstand in acht nemen. Daarnaast moet de bal binnen 4 seconden worden ingetrapt. De bal is in het spel onmiddellijk nadat hij door een trap in het speelveld is gekomen.

 1. Wisselen

De wisselspeler mag worden ingezet, nadat de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten. Een doelverdediger die uit het veld gaat en in het veld zijn shirt uittrekt, dient te worden gestraft met 2 minuten tijdstraf door het tonen van de gele kaart en een indirecte vrije schop voor het andere team, wegens onbehoorlijk gedrag, op de plaats waar de bal was op het moment dat het spel werd onderbroken.

 1. Vrije schoppen
 2. a. directe vrije schop (waaruit rechtstreeks tegen het overtredende team kan worden gescoord);
 3. b. indirecte vrije schop (waaruit niet kan rechtstreeks kan worden gescoord) b.v. als de doelman.:
 • de bal staande op eigen helft ontvangt van een medespeler, nadat hij de bal heeft weggespeeld of weggeworpen, zonder dat de bal is gespeeld of aangeraakt door de tegenstander;
 • de bal raakt of controleert met zijn hand(en) uit een intrap die rechtstreeks door een medespeler naar hem wordt gespeeld;
 • de bal raakt of controleert met zijn hand(en) of voet(en) op zijn eigen speelhelft gedurende meer dan vier seconden.

Wanneer een speler een vrije schop neemt, moeten alle spelers van het andere team zich minstens 5 meter van de bal bevinden totdat deze in het spel is.

 1. Disciplinaire straffen (gele/rode kaarten)

Een speler dient bestraft te worden met een tijdstraf van 2 minuten door het tonen van de gele kaart indien hij onder andere:

 1. a. zich schuldig maakt aan onsportief gedrag;
 2. b. door woord of handeling toont het niet eens te zijn met de leiding;
 3. c. opzettelijk niet de vereiste afstand in acht neemt bij spelhervattingen;
 4. e. op ruwe of gevaarlijke wijze een tegenstander aanvalt of een sliding uitvoert;

Een speler dient bestraft te worden met een definitieve veldverwijdering door het tonen van een rode kaart indien hij zich schuldig maakt aan;

 1. a. ernstig gemeen spel of gewelddadige handeling;
 2. b. het bezigen van grove beledigende taal;
 3. c. indien naar het oordeel van de scheidsrechter, een speler zich beweegt in de richting van het doel van zijn tegenstander; in een duidelijke situatie waarin hij een doelpunt zou kunnen scoren; opzettelijk en op onreglementaire wijze, wordt belet de bal te spelen en daardoor de speler van het aanvallende team de hierboven bedoelde scoringskans wordt ontnomen; moet de speler, die de overtreding heeft begaan van het speelveld worden gezonden; vanwege ernstig gemeen spel
 1. Gevolgen gele / rode kaarten

Wanneer tijdens de wedstrijd het aantal spelers van een team daalt tot minder dan 3, moet de wedstrijd worden gestaakt. Een speler aan wie een tijdstraf van 2 minuten is opgelegd, moet plaatsnemen bij de secretaris. Zijn team mag, nadat de 2 minuten tijdstraf zijn verlopen, weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten een doelpunt wordt gescoord. In dat geval is het volgende van toepassing:

 1. a. als het ene team uit 5 en het andere team uit 4 spelers bestaat en het team met 5 spelers maakt een doelpunt dan mag het team dat uit slechts 4 spelers bestaat, worden aangevuld;
 1. b. als beide teams uit 4 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt, dan spelen beide teams verder met 4 spelers;
 2. c. als het ene team uit 5 spelers en het andere uit 3 spelers bestaat, of als er 4 spelers tegen 3 spelers spelen en het team met het grootste aantal spelers maakt een doelpunt, dan mag het team dat uit 3 spelers bestaat slechts met één speler worden aangevuld;
 3. d. als beide teams uit 3 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt, dan spelen beide teams verder met 3 spelers;
 1. e. als het team met het kleinste aantal spelers een doelpunt maakt, wordt het spel voortgezet zonder dat een team wordt aangevuld.

Een speler die direct de rode kaart ontvangt, betekent voor de betrokken speler een definitieve verwijdering. Indien een speler eerst een gele kaart krijgt (bijv. voor een overtreding) en in dezelfde situatie daarna een rechtstreekse rode kaart krijgt (bijv. voor ernstig beledigend commentaar op de leiding) dan is de tijdstraf 2 + 5 minuten, dus in totaal maximaal 7 minuten. Indien de ploeg die speelt in een overtal (bijvoorbeeld 5 tegen 4 of 5 tegen 3) een doelpunt maakt bij de ploeg in ondertal, dan mag het team in ondertal na het doelpunt weer worden aangevuld met 1 speler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT (2018/2019) 42e PWZ zaalvoetbaltoernooi

 

Het Protos-Weering Zaalvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door de v.v. Protos uit Steenwijksmoer voor amateur veldvoetbalverenigingen vanaf de 3e divisie en alle lager spelende verenigingen.

 

Algemeen

 1. 1. Elke poule bestaat uit 5 teams (uitgezonderd de finale, finale 6 teams).
 2. 2. Een team bestaat uit : 1 doelverdediger, 4 veldspelers, max. 3 wisselspelers en max. 3 begeleiders.
 3. 3. Een team is speel gereed indien minimaal 4 spelers (incl. keeper) speel gereed aanwezig zijn.
 4. 4. Elke vereniging verplicht zich met de A- selectie veldspelers deel te nemen. Dit om devaluatie van het toernooi te voorkomen.
 5. 5. Een speler van de A- selectie moet tenminste vanaf 1 september jl. voorafgaande aan het toernooi lid zijn van de vereniging en minimaal één bindende wedstrijd in het eerste

elftal voor de desbetreffende vereniging hebben gespeeld.

 1. 6. Er wordt gespeeld volgens de zaalvoetbal spelregels van de KNVB (bijlage 1) met de hierna volgende aanvulling voor dit toernooi.
 2. 7. Er wordt gespeeld met een normale zaalvoetbal. Dus niet met een zogenaamde plofbal.
 3. 8. Protesten worden niet toegestaan. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding, eventueel in overleg met de organisatie en/of de

scheidsrechter(s).

 1. 9. Indien (een) speler(s) of begeleider(s) zich tijdens het toernooi misdraagt (dragen), wordt in overleg met de toernooileiding c.q. organisatie bekeken of eventuele sancties aan de

orde zijn, b.v. uitsluiting van één of meerdere wedstrijden, of van het gehele toernooi.

 1. 10. Een team dat zich schuldig maakt aan het staken van een wedstrijd verliest deze met 3-0. Eventuele verdere sancties in overleg met de toernooileiding c.q. scheidsrechter(s).
 2. 11. Een wedstrijd begint met max. 8 spelers, en eindigt met dezelfde spelers. Vaste nummers zijn niet verplicht, wel wenselijk! Bij het inbrengen van een veldspeler als keeper dan zal deze een andere nummer moeten dragen als de “vaste”. Is dit niet geval

dan moet de speler het veld weer verlaten.

 1. 12. Een speler mag de zaal tijdens de wedstrijd niet verlaten, tenzij deze wordt weggestuurd door de scheidsrechte
 1. 13. Bij de voorronden zorgt elke vereniging voor een eigen doel- lijnrechte
 2. 14. Indien naar het oordeel van de scheidsrechter de uitrusting van de teams te weinig verschilt, speelt het eerst genoemde team in afwijkende kleuren. Thuis spelende (volgens

programma) vereniging moet zorgen voor een afwijkende uitrusting.

 1. 15. Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op. Een gelijkspel 1 pun Een team dat niet op tijd aanwezig is verliest de wedstrijd met 2-0.
 2. 16. Bij een overwinning met een verschil van drie doelpunten of meer wordt een premie van

€ 12,00 in het vooruitzicht gesteld. De premie wordt niet uitgekeerd als de drie doelpunten verschil is verkregen doormiddel van een staking.

 1. 17. In elke hal wordt voor de topscoorder een premie van € 12,00 in het vooruitzicht gesteld.
 2. 18. In elke poule wordt een halve competitie gespeeld. Er wordt niet gewisseld van speelhelft.
 3. 19. Elke wedstrijd duurt 25 minuten. Alleen de scheidsrechter is gerechtigd de klok stil te

zetten tijdens een wedstrijd.

 1. 20. De stand in de poule wordt bepaald door 4 criteria, waarbij de volgorde bepaald wordt door :

A: De meeste wedstrijdpunten

B: Het doelsaldo

C: Het aantal gescoorde doelpunten

D: Het onderlinge resultaat

 1. 21. Mochten er alsnog ploegen gelijk eindigen en in aanmerking komen voor de volgende ronde, dan bepalen strafschoppen de eindstand in de poule. Loting bepaalt welke

vereniging begint met het nemen van de strafschoppen.

 1. 22. Regeling spelerspas KNVB is van toepassing. Verenigingen zijn verplicht de digitale spelerspassen te kunnen tonen aan de scheidsrechter als erom gevraagd word Kan hier

niet aan worden voldaan kan dit uitsluiting tot gevolg hebben. Bij een directe rode kaart is

de betreffende speler/vereniging verplicht middels de digitale spelerspas van de KNVB

de gegevens aan de scheidsrechter te verstrekken.

 1. 23. Wanneer het reglement niet voorziet dan neemt de commissie een beslissing over de situatie. Deze beslissing is dan bindend.

 

Straffen

Indien een speler en/of begeleider zoals genoemd in punt 2 zich tijdens een wedstrijd misdraagt legt de scheidsrechter een tijdstraf op door het tonen van de gele kaart

(= 2 minuten) of een definitieve verwijdering door het tonen van de rode kaart (=5 minuten).

 

Een tweede gele kaart voor dezelfde speler en/of begeleider gedurende de wedstrijd betekent een rode kaart, en betekent alleen uitsluiting voor de lopende wedstrijd.

Een speler aan wie een tijdstraf van 2 minuten is opgelegd, middels het tonen van een gele kaart, moet plaatsnemen bij het wedstrijdsecretariaat.

 

Zijn team mag, nadat de 2 minuten tijdstraf is verlopen weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten een doelpunt wordt gescoord, in dat geval is het volgende van toepassing:

 1. a. Als het ene team uit 5 en het andere team uit 4 spelers bestaat en het team met 5 spelers maakt een doelpunt dan mag het team dat uit slechts 4 spelers bestaat, worden aangevuld met 1 spele
 2. b. Als beide teams uit 4 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt dan spelen

beide teams verder met 4 spelers.

 

 1. c. Als het ene team uit 5 spelers en het andere uit 3 spelers bestaat, of als er 4 spelers tegen 3 spelers spelen en het team met het grootste aantal spelers maakt een doelpunt, dan mag het team dan uit 3 spelers bestaat, slechts met 1 speler worden aangevuld.
 2. d. Als beide teams uit 3 spelers bestaan en er een doelpunt wordt gemaakt, dan spelen beide teams verder met 3 spelers.
 3. e. Als het team met het kleinste aantal spelers een doelpunt maakt, wordt het spel voortgezet zonder dat een team wordt aangevuld.

 

Een directe rode kaart heeft tot gevolg dat een speler en/of begeleider voor de rest van het toernooi is uitgesloten van deelname. Ook kan dit tot sancties leiden van de KNVB tuchtcommissie.

 

–Een speler die een rode kaart ontvangt (na 2 gele kaarten of direct rood) mag na maximaal

5 minuten vervangen worden door een andere speler.

–Een speler die eerst een gele kaart ontvangt en direct daarna een rode kaart ontvangt mag na maximaal  2 + 5 minuten vervangen worden.

–Indien de ploeg die speelt in een overtal  (bv 5 tegen 4 of 5 tegen 3) een doelpunt maakt bij

de ploeg in ondertal dan mag het team in ondertal na het doelpunt weer worden aangevuld met 1 speler.

(zie ook punt 7 onder belangrijkste KNVB zaalvoetbal spelregels, bijlage 1.)

 

Voorronden

Er wordt gespeeld in 20 poules. De nrs. 1 en 2, alsmede de 10 beste nrs. 3 van alle poules gaan door naar de kwartfinales. De eerste drie plaatsen in de poule moeten bekend zijn. Mocht het aantal wedstrijdpunten, het doelsaldo en het aantal gescoorde doelpunten gelijk zijn in de verschillende poules, en beslissend voor verdere deelname, dan bepaalt loting welke vereniging verder gaat.

 

Kwartfinale

Er wordt gespeeld in 10 poules. Vanuit de kwartfinales gaan alle nrs. 1 en 2, en de 5 beste nrs. 3 naar de halve finale. De eerste drie plaatsen moeten bekend zijn. Mocht het aantal wedstrijdpunten, het doelsaldo en het aantal gescoorde doelpunten gelijk zijn in de verschillende poules, en beslissend voor verdere deelname, dan bepaalt loting welke vereniging verder gaat.

 

Halve finale

Er wordt gespeeld in 5 poules. Vanuit de halve finale gaan alle nrs. 1 naar de FINALE. Tevens gaan alle nrs. 2 door naar de tussenronde. Alle plaatsen moeten bekend zijn in verband met prijzengeld.

 

Tussenronde

Er wordt gespeeld in 1 poule. Vanuit deze tussenronde gaat alleen de nr. 1 naar de FINALE. Alle plaatsen moeten bekend zijn in verband met prijzengeld.

 

Finale

De Finale bestaat uit 2 poules met elk drie teams. De poule-indeling wordt een kwartier voor aanvang door loting bepaald. Alle drie plaatsen in elke poule moeten bekend zijn. De nr. 1 en

2 uit elke poule spelen een kruisfinale. De winnaars van de kruisfinale spelen om de 1e en 2e plaats .De verliezers van de kruisfinale spelen om de 3e en 4e plaats. De beide nr. 3 uit de poules spelen om de 5e en 6e plaats. Bij een gelijke stand in de kruis- en finalewedstrijd zal dit worden beslist door het nemen van strafschoppen. De finalewedstrijd om de 1e en 2e plaats duurt 2×20 minuten, waarbij van speelhelft wordt gewisseld.

 

Strafschoppen

Indien strafschoppen een winnaar moeten aanwijzen gelden de volgende richtlijnen. Strafschoppen worden om en om genomen door 3 verschillende spelers. Is er geen winnaar, dan nemen de overige spelers (incl. de doelman en eventuele spelers op de strafbank) om en om strafschoppen tot er een winnaar is. Mocht dit niet zo zijn, dan nemen alle spelers in dezelfde volgorde zolang strafschoppen tot er één niet scoort.

 

EHBO:

EHBO cq verzorging dient door deelnemende verenigingen zelf te worden verzorgd en ondersteunend/beschikbaar zijn daar waar nodig tijdens de toernooidagen.PWZ zorgt voor aanwezigheid AED.

 

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of ongevallen, in welke vorm dan ook, opgelopen voor, tijdens of na dit toernooi.

 

 

 

 

 

Bijlage 1: De belangrijkste 7 KNVB Zaalvoetbal Spelregels

 

 1. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal:
 2. a. bij het begin en het einde van de wedstrijd (eerste, tweede helft en eventuele verlenging);
 3. b. bij hervatten na een doelpunt;
 4. c. bij het nemen van een strafschop;
 5. d. wanneer de bal het plafond/de spanten raakt; spelhervatting; intrap op de plaats dichtst gelegen waar de bal het plafond/spanten heeft geraakt voor het andere team
 6. e. bij het overtreden van de (spel)regels;

 

 1. Voordeelregel

De scheidsrechter behoeft niet te straffen in gevallen, waarin hij overtuigd is dat door te straf-

fen, het overtredende team daaruit voordeel zou trekken. Dit ontheft hem echter niet van de verplichting de speler die een overtreding begaat, welke met een tijdstraf bestraft moet worden, op een later tijdstip alsnog deze tijdstraf op te leggen door het tonen van de gele kaart of definitief te verwijderen door het tonen van de rode kaart.

 

 1. Intrap

Indien de bal niet op de juiste wijze of op de juiste plaats is ingetrapt, moet de bal door het andere team worden ingetrapt. Bij de intrap mag de bal óp tot maximaal 25 cm achter de zijlijn liggen. De speler die de bal met een trap in het spel brengt, moet op het ogenblik dat hij dat doet met een deel van de voet van het standbeen op de zijlijn of op de grond achter de zijlijn staan. Op het punt waar de bal wordt ingetrapt moeten spelers van het andere team ten

minste 5 meter afstand in acht nemen. Daarnaast moet de bal binnen 4 seconden worden

ingetrapt. De bal is in het spel onmiddellijk nadat hij door een trap in het speelveld is gekomen.

 

 1. Wisselen

De wisselspeler mag worden ingezet, nadat de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten. Een doelverdediger die uit het veld gaat en in het veld zijn shirt uittrekt, dient te worden gestraft met 2 minuten tijdstraf door het tonen van de gele kaart en een indirecte vrije schop voor het andere team, wegens onbehoorlijk gedrag, op de plaats waar de bal was op het moment dat het spel werd onderbroken.

 

 1. Vrije schoppen
 2. a. directe vrije schop (waaruit rechtstreeks tegen het overtredende team kan worden gescoord);
 3. b. indirecte vrije schop (waaruit niet kan rechtstreeks kan worden gescoord) b.v als de doelman.:

      de bal staande op eigen helft ontvangt van een medespeler, nadat hij de bal heeft weggespeeld of weggeworpen, zonder dat de bal is gespeeld of aangeraakt door de

tegenstander;

      de bal raakt of controleert met zijn hand(en) uit een intrap die rechtstreeks door een medespeler naar hem wordt gespeeld;

      de bal raakt of controleert met zijn hand(en) of voet(en) op zijn eigen speelhelft gedurende meer dan vier seconden.

Wanneer een speler een vrije schop neemt, moeten alle spelers van het andere team zich minstens 5 meter van de bal bevinden totdat deze in het spel is.

 

 1. Disciplinaire straffen (gele/rode kaarten)

Een speler dient bestraft te worden met een tijdstraf van 2 minuten door het tonen van de

gele kaart indien hij onder andere:

 1. a. zich schuldig maakt aan onsportief gedrag;
 2. b. door woord of handeling toont het niet eens te zijn met de leiding;
 3. c. opzettelijk niet de vereiste afstand in acht neemt bij spelhervattingen;
 4. e. op ruwe of gevaarlijke wijze een tegenstander aanvalt of een sliding uitvoert;

 

Een speler dient bestraft te worden met een definitieve veldverwijdering door het tonen van een rode kaart indien hij zich schuldig maakt aan;

 1. a. ernstig gemeen spel of gewelddadige handeling;
 2. b. het bezigen van grove beledigende taal;
 3. c. indien naar het oordeel van de scheidsrechter, een speler zich beweegt in de richting van het doel van zijn tegenstander; in een duidelijke situatie waarin hij een doelpunt zou kunnen scoren; opzettelijk en op onreglementaire wijze, wordt belet de bal te spelen en daardoor de speler van het aanvallende team de hierboven bedoelde scoringskans wordt ontnomen; moet de speler, die de overtreding heeft begaan van het speelveld worden gezonden; vanwege ernstig gemeen spel

 

 

 1. Gevolgen gele / rode kaarten

Wanneer tijdens de wedstrijd het aantal spelers van een team daalt tot minder dan 3, moet de wedstrijd worden gestaakt. Een speler aan wie een tijdstraf van 2 minuten is opgelegd, moet plaatsnemen bij de secretaris. Zijn team mag, nadat de 2 minuten tijdstraf zijn verlopen, weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten een doelpunt wordt gescoord. In dat geval is het volgende van toepassing:

 1. a. als het ene team uit 5 en het andere team uit 4 spelers bestaat en het team met 5 spelers maakt een doelpunt dan mag het team dat uit slechts 4 spelers bestaat, worden

aangevuld;

 1. b. als beide teams uit 4 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt, dan spelen beide teams verder met 4 spelers;
 2. c. als het ene team uit 5 spelers en het andere uit 3 spelers bestaat, of als er 4 spelers tegen 3 spelers spelen en het team met het grootste aantal spelers maakt een doelpunt, dan mag het team dat uit 3 spelers bestaat slechts met één speler worden aangevuld;
 3. d. als beide teams uit 3 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt, dan spelen

beide teams verder met 3 spelers;

 1. e. als het team met het kleinste aantal spelers een doelpunt maakt, wordt het spel voortgezet zonder dat een team wordt aangevuld.

 

Een speler die direct de rode kaart ontvangt, betekent voor de betrokken speler een definitieve verwijdering. Indien een speler eerst een gele kaart krijgt (bijv. voor een overtreding) en in dezelfde situatie daarna een rechtstreekse rode kaart krijgt (bijv. voor ernstig beledigend commentaar op de leiding) dan is de tijdstraf 2 + 5 minuten, dus in totaal maximaal 7 minuten. Indien de ploeg die speelt in een overtal (bijvoorbeeld 5 tegen 4 of 5 tegen 3) een doelpunt maakt bij de ploeg in ondertal, dan mag het team in ondertal na het doelpunt weer worden aangevuld met 1 speler.

Comments are closed.