Uitnodiging ondertekening voetbalconvenant en lezing door Kevin Blom op 4 sept. 2018

COVS HZO Drenthe p/a Robert Bruining
Grauwe Gans 34
7827 SW Emmen
Emmen, 5 juni 2018 – Geachte leden, donateurs, donateur-verenigingen en leden van het Drents Verbond, Het is ons een groot genoegen om u uit te nodigen voor de ondertekening van het voetbalconvenant van de gemeente Emmen. Aansluitend zal topscheidsrechter Kevin Blom een lezing verzorgen.
De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 4 september a.s. in de Oude Meerdijk. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in het stadion van FC Emmen. Om 19.30 uur wordt het convenant ondertekend door de voorzitters van de deelnemende voetbalverenigingen. Dit zal plaatsvinden onder toeziend oog van de wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen.
In het voetbalconvenant zijn onder meer afspraken vastgelegd over samenwerking, arbitrage, respect en discriminatie. Het convenant moet in de gemeente Emmen leiden tot een veiliger en plezieriger sportklimaat.
Na de pauze zal Kevin Blom een lezing verzorgen over zijn boeiende loopbaan als internationaal toparbiter. Na afloop is er een informeel samenzijn.
Kortom: een interessant event dat u zeker niet mag missen!

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, wel graag aanmelden.U kunt zich per mail aanmelden bij onze secretaris: mail

Wij hopen u op 4 september te mogen begroeten!
Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur COVS HZO Drenthe,
Theo Hein, voorzitter

Comments are closed.